انجام عملیات باربری در احداث سد رودبار الیگودرز توسط طوس بار ایرانیان

طوس بار ایرانیان در مراحل اجرای این پروژه اقدام به حمل و نقل و ترابری بار و تجهیزات این پروژه نموده است